Non-duale Wijsheid - Erica Rijnsburger

Non-duale Wijsheid – Erica Rijnsburger

Prijs: €24.90

Jezelf en anderen coachen voorbij de grenzen van de psychologie

In ieder van ons is blijkbaar een groot verlangen actief om ‘gelukkig’ te zijn en de strijd aan te gaan met ‘negatieve’ emoties als boosheid, verdriet, leegte, angst en wanhoop. Om die reden gaan we in therapie of volgen trainingen, retraites en meditatiecursussen. We lijken nooit klaar; steeds is er weer iets waaraan gesleuteld kan worden of dat verbeterd kan worden.

 Non-duale Wijsheid kijkt voorbij de grenzen van de psychologie en biedt zowel een visie als een praktische vorm om de eenheid van ons ware Zelf weer te ontdekken. De nadruk ligt op het aspect van totaal beschikbaar zijn voor alles wat zich aandient aan ervaringen: vreugde en verdriet, succes en falen, geluk en pijn en alles wat daartussen ligt. Meditatie en contemplatie ondersteunen dat proces, dat niet vanzelf gaat omdat het ego, uit angst voor verlies van zijn bestaan, behoorlijk van zich zal laten horen. Om die reden gaat de weg van zelfrealisatie – althans voor de westerse mens – veelal ook gepaard met inzicht in de psychologie. Daarbij gaat het niet om ‘sleutelen’ aan het ego, maar om het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheid van het ego.

Dit inzicht is in staat de egobewegingen los te laten, zoals de oceaan zijn golven loslaat. Pas dan kunnen we bevrijding ervaren omdat ons ego niet langer hoeft te grijpen naar houvast. We raken verankerd in het nu en ervaren ons non-duale bewustzijn als ons ware thuis.

Dit boek verbindt de insteek van psychologie en coaching enerzijds met de non-duale inzichten vanuit de advaitatraditie. Het biedt daardoor zowel een gedegen theoretische en wetenschappelijke onderbouwing, als praktische handvatten, oefeningen en voorbeelden om zowel als Bewustzijnscoach als geïnteresseerde lezer op dit pad aan de slag te kunnen.

Erica Rijnsburger (1962) is trainer, counsellor en coach en begeleidt zowel individuen als teams. Vanuit de gedachte ‘in wezen zijn wij vrij’ leert ze mensen hoe het ego doorzien kan worden. Alleen zo komen mensen in contact met zichzelf en met de grote verlangens en talenten die in hen verborgen liggen.

Non-duale Wijsheid is haar tweede boek en het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in de dagelijkse praktijk. Haar eerste boek Verborgen Wijsheid is uitzonderlijk goed ontvangen.  Dat handelt onder meer over de werking van het superego en biedt mensen concrete handvatten om lichaam en geest vrijelijk te laten stromen.

www.bewustzijnsleer.nl

www.elenchis.nl

 

REVIEW NON-DUALE WIJSHEID

Een onvermijdelijk vervolg op het eerste boek (Verborgen Wijsheid-leer de taal van je onbewuste dat inmiddels in tweede druk is verschenen) van drs. Erica Rijnsburger.

Non-duale wijsheid-jezelf en anderen coachen voorbij de grenzen van de psychologie: ga er maar eens even stevig tegenaan, en ervoor zitten. Want hoe leg je dat uit, en hoe geef je dat praktisch, nuchter en overzichtelijk handen en voeten, zodat inzicht in deze zeer complexe materie als vanzelf en speelsgewijs opbloeit?

Bedoeld als handboek en oefenboek bij de Opleiding tot Bewustzijnscoach, die de auteur  in 2007 heeft opgericht, wordt één ding volstrekt helder: mens-ontwikkeling moet je letterlijk opvatten als jezelf ontvouwend de weg terugvinden naar je oorspronkelijke essentie, je thuishaven.  Dat betekent: Jezelf durven ontdoen van alle sociale, culturele en maatschappelijke ingewikkeldheden die je hebben verstrikt in wat goed of fout zou zijn, omarmd in eenheid of afgewezen als afgescheidenheid, met alle daarmee gepaard gaand menselijke pijn en lijden waaraan oeverloos zou moeten worden gesleuteld om je “beter” te maken.

Non-duale wijsheid is de erkenning, aanvaarding en toepassing van de gelijkwaardigheid van alle polariteiten die wij als gevolg van onze opvoeding als tegenstrijdigheden hebben leren classificeren als zijnde goed of slecht in termen van sociaal-maatschappelijk en relationeel slagen of falen.

Want het voortdurend willen verbeteren, vastklampen als rechtvaardiging of onder controle willen houden van wat zich als “ongewenste gebeurtenissen” aandient , geeft slechts de overlevingsstrategieën van het Ego aan, en houdt bewustzijnsvernauwing en –verkramping in stand, met levensangst als belangrijkste beklemmende, verstikkende en letterlijk ontaardende factor.

Dit rijk en zorgvuldig gedocumenteerde hand- en oefenboek geeft met wetenschappelijke onderbouwde integratie van Oosterse en Westerse psychologie stap voor stap aan, hoe het- zonder veroordeling, onderdrukking en verdringing - fysiek durven onderzoeken   en verwelkomen van de rijkdom aan alle gevoelens, gedachten en verlangens als natuurlijke golfbewegingen van  komen en gaan, de weg opent naar bewustzijnsverruiming, en daarmee naar innerlijke vrijheid,  rust, stilte en gelukzaligheid. Zich uitend als de sprankelende hartverwarmende vreugde van ieders natuurlijke levensbron, waarbij delen vermenigvuldiging oplevert.  Met uitstekend didactisch gedoseerde, herkenbare en inzichtrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Waar wacht je nog op? Ach, het aanschaffen van het handboek “Verborgen Wijsheid” als opwarmertje was aan je aandacht ontsnapt?

 

Henk van der Eng

 

 

 

Loading Vernieuwen lijst
LoadingBezig met updaten...

Jezelf en anderen coachen voorbij de grenzen van de psychologie

In ieder van ons is blijkbaar een groot verlangen actief om ‘gelukkig’ te zijn en de strijd aan te gaan met ‘negatieve’ emoties als boosheid, verdriet, leegte, angst en wanhoop. Om die reden gaan we in therapie of volgen trainingen, retraites en meditatiecursussen. We lijken nooit klaar; steeds is er weer iets waaraan gesleuteld kan worden of dat verbeterd kan worden.

 Non-duale Wijsheid kijkt voorbij de grenzen van de psychologie en biedt zowel een visie als een praktische vorm om de eenheid van ons ware Zelf weer te ontdekken. De nadruk ligt op het aspect van totaal beschikbaar zijn voor alles wat zich aandient aan ervaringen: vreugde en verdriet, succes en falen, geluk en pijn en alles wat daartussen ligt. Meditatie en contemplatie ondersteunen dat proces, dat niet vanzelf gaat omdat het ego, uit angst voor verlies van zijn bestaan, behoorlijk van zich zal laten horen. Om die reden gaat de weg van zelfrealisatie – althans voor de westerse mens – veelal ook gepaard met inzicht in de psychologie. Daarbij gaat het niet om ‘sleutelen’ aan het ego, maar om het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheid van het ego.

Dit inzicht is in staat de egobewegingen los te laten, zoals de oceaan zijn golven loslaat. Pas dan kunnen we bevrijding ervaren omdat ons ego niet langer hoeft te grijpen naar houvast. We raken verankerd in het nu en ervaren ons non-duale bewustzijn als ons ware thuis.

Dit boek verbindt de insteek van psychologie en coaching enerzijds met de non-duale inzichten vanuit de advaitatraditie. Het biedt daardoor zowel een gedegen theoretische en wetenschappelijke onderbouwing, als praktische handvatten, oefeningen en voorbeelden om zowel als Bewustzijnscoach als geïnteresseerde lezer op dit pad aan de slag te kunnen.

Erica Rijnsburger (1962) is trainer, counsellor en coach en begeleidt zowel individuen als teams. Vanuit de gedachte ‘in wezen zijn wij vrij’ leert ze mensen hoe het ego doorzien kan worden. Alleen zo komen mensen in contact met zichzelf en met de grote verlangens en talenten die in hen verborgen liggen.

Non-duale Wijsheid is haar tweede boek en het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in de dagelijkse praktijk. Haar eerste boek Verborgen Wijsheid is uitzonderlijk goed ontvangen.  Dat handelt onder meer over de werking van het superego en biedt mensen concrete handvatten om lichaam en geest vrijelijk te laten stromen.

www.bewustzijnsleer.nl

www.elenchis.nl

 

REVIEW NON-DUALE WIJSHEID

Een onvermijdelijk vervolg op het eerste boek (Verborgen Wijsheid-leer de taal van je onbewuste dat inmiddels in tweede druk is verschenen) van drs. Erica Rijnsburger.

Non-duale wijsheid-jezelf en anderen coachen voorbij de grenzen van de psychologie: ga er maar eens even stevig tegenaan, en ervoor zitten. Want hoe leg je dat uit, en hoe geef je dat praktisch, nuchter en overzichtelijk handen en voeten, zodat inzicht in deze zeer complexe materie als vanzelf en speelsgewijs opbloeit?

Bedoeld als handboek en oefenboek bij de Opleiding tot Bewustzijnscoach, die de auteur  in 2007 heeft opgericht, wordt één ding volstrekt helder: mens-ontwikkeling moet je letterlijk opvatten als jezelf ontvouwend de weg terugvinden naar je oorspronkelijke essentie, je thuishaven.  Dat betekent: Jezelf durven ontdoen van alle sociale, culturele en maatschappelijke ingewikkeldheden die je hebben verstrikt in wat goed of fout zou zijn, omarmd in eenheid of afgewezen als afgescheidenheid, met alle daarmee gepaard gaand menselijke pijn en lijden waaraan oeverloos zou moeten worden gesleuteld om je “beter” te maken.

Non-duale wijsheid is de erkenning, aanvaarding en toepassing van de gelijkwaardigheid van alle polariteiten die wij als gevolg van onze opvoeding als tegenstrijdigheden hebben leren classificeren als zijnde goed of slecht in termen van sociaal-maatschappelijk en relationeel slagen of falen.

Want het voortdurend willen verbeteren, vastklampen als rechtvaardiging of onder controle willen houden van wat zich als “ongewenste gebeurtenissen” aandient , geeft slechts de overlevingsstrategieën van het Ego aan, en houdt bewustzijnsvernauwing en –verkramping in stand, met levensangst als belangrijkste beklemmende, verstikkende en letterlijk ontaardende factor.

Dit rijk en zorgvuldig gedocumenteerde hand- en oefenboek geeft met wetenschappelijke onderbouwde integratie van Oosterse en Westerse psychologie stap voor stap aan, hoe het- zonder veroordeling, onderdrukking en verdringing – fysiek durven onderzoeken   en verwelkomen van de rijkdom aan alle gevoelens, gedachten en verlangens als natuurlijke golfbewegingen van  komen en gaan, de weg opent naar bewustzijnsverruiming, en daarmee naar innerlijke vrijheid,  rust, stilte en gelukzaligheid. Zich uitend als de sprankelende hartverwarmende vreugde van ieders natuurlijke levensbron, waarbij delen vermenigvuldiging oplevert.  Met uitstekend didactisch gedoseerde, herkenbare en inzichtrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Waar wacht je nog op? Ach, het aanschaffen van het handboek “Verborgen Wijsheid” als opwarmertje was aan je aandacht ontsnapt?

 

Henk van der Eng