Nieuw bij Inzichtboeken.

Na de titel ‘Bewustzijn’ is er eindelijk weer een nieuw boek van Alexander Smit verschenen, Het Geschenk van het Absolute. Deze spreker gaf onderricht aan iedereen die geïnteresseerd was in de vraag: ‘Wie of wat ben ik nu werkelijk?’ Hierbij legde hij een directheid, scherpte en humor aan de dag die je zelden tegen komt in het Nederlandse taalgebied. Voor hen die de persoon Alexander Smit hebben gekend, een herkennen, voor anderen mogelijk een eye-opener!